Kvensk Institutt2018-05-07T12:34:17+00:00

Project Description

Kvensk institutt nettsider

Ny responsiv nettside med forbedret struktur og design

Kvensk Instiutt har som oppgave å spre kunnskap om kvensk språk og kultur. Til dette trengte de en ny nettside som fungerer på alle enheter og vender seg til nye så vel som eksisterende brukere.

Som en kunnskapsbase for kvensk språk og kultur, er Kvensk Institutts nettside en samling av grundig innhold innenfor mange kategorier. Instituttets utfordring var at nettsidene var gamle, ikke fungerte godt på andre flater enn pc og hadde en struktur som gjorde innholdet lite tilgjengelig.

Kvensk institutt

Innholdsstruktur

For å skape en god oversikt og lett tilgang til innholdet var det viktig å se nøye på nettsidenes innholdsstruktur. Alle sider skulle løftes opp og inn i en intuitiv orden. Målet var å gjøre nettsiden til en brukervennlig innholdsbase for økt kunnskap om kvener og kvensk språk.

Det ble gjennomført en grundig planleggingsfase der alt innhold ble vurdert og sidestrukturen redefinert. Layout på innholdet ble også forbedret med klare skrifttyper, mellomoverskrifter og ingresser.

Brukerreiser

For å forbedre tilgangen på innholdet, var en sentral oppgave å vurdere og bygge en god brukerreise på nettsiden.

Tiltak som ble inkludert var:

  • God og tydelig menylinje med nedfallsmenyer
  • Brødsmulemeny for å enkelt kunne klikke seg tilbake til forrige side og orientere seg.
  • Tilgang til ‘Les også’ menyer som gir flere lesealternativ
  • Et tydelig plassert søk som enkelt gir tilgang på alt innhold innenfor et emnefelt.

Responsive sider

Det var viktig å gjøre nettsidene tilgjengelige på alle flater – telefon, nettbrett og pc. De nye nettsidene er responsive som gjør at de tilpasser seg enheten de blir lest på og er dermed tilgjengelige for alle typer søk og bruk. Dette er med på å aktualisere platformen og gi innholdet videre til nye generasjoner.