Norsk Garnterforbund2019-07-08T13:30:57+00:00

Project Description

Prosjekt

Kunde: Norsk Gartnerforbund
Prosjekt: Nettside, Digitalisering, App, Bladproduksjon
År: 2017

Fagbladene Gartneryrket og park & anlegg, to blader med tilknytning til Norsk Gartnerforbund (NGF), jobber for norsk gartneri og hagebruk.

Gartneryrket er det eneste fagblad innen den grønne sektor i Norge, og har som målsetting å holde gartnerstanden orientert om det som skjer både på det næringspolitiske og det gartnerfaglige området.

Bladet park & anlegg er fagbladet for grøntanleggssektoren i Norge, og har som formål å holde utøverne oppdatert om hva som rører seg innen sektøren.

Digitalisering

Med ønsker om å nå en del av den yngre målgruppen som nå er på vei inn i gartneryrket, ville de to fagbladene starte sin digitale transformasjon.

Ved å kunne tilbyd sitt faglige innhold på ulike flater, ville leseren selv kunne bestemme hvordan de ønsker å konsumere innholdet. For å nå en økende andel av mobile brukere, var et digitalt magasin som fungerte optimalt på mobil og leserbrett viktig.

Abonnementssystem

For å kunne sy sammen alle flater uten å øke arbeidsmengden, var automatisering essensielt. Ved å flytte de fra et utdatert system og over i et nytt abonnementssystem, kunne brukeren bestille abonnement fra nettsiden, logge seg inn på den digitale utgaven, og holder orden på arkivet i en egen app.

Design

Park & Anlegg kommer ut 10 ganger i året, og Gartneryrket kommer ut 12 ganger i året. Dette krever derfor en effektiv prosess hvor designer og redaktør kan jobbe tett og dynamisk. Bladene har også annonser. Et digitalt system som holder alle partner oppdatert på status er dermed viktig.

park og anlegg app