Norway Exports2020-09-04T10:58:38+00:00

Project Description

Medievekst produserer artiklene, bistår kundene med engelske oversettelser til profilsidene og gjør designjobben til Norway Exports. Maler satt opp av Utenriksdepartementet (DU), den tidligere eieren, blir brukt til design. Norway Exports skal markedsføre norske varer internasjonalt og er rettet mot kunder som ønsker å kjøpe varer og/eller tjenester fra norske bedrifter. Innholdet er sektorspesifikt (Olje/Gass; Maritimt; Seafood). Norway Exports komme både som papir og digital utgave. Den digitale utgaven av Norway Exports som er spesielt tilrettelagt for lesebrett dekker hele verden.

INNHOLD

Norway Exports markedsfører norske varer internasjonalt og er rettet mot kunder som ønsker å kjøpe varer og/eller tjenester fra norske bedrifter. Innholdet er sektorspesifikt (Olje/Gass; Maritimt; Seafood). Vi gjør designjobben for Norway Exports, lager alle artiklene, ordner med bildene og oversetter alle artiklene til engelsk.

DIGITAL & DISTRIBUSJON

Norway Exports kommer både som papir og digital utgave. Den digitale utgaven er spesielt tilrettelagt for lesebrett og har hele verden som nedslagsfelt. I digitalutgaven kan kundene legge inn interaktivt innhold på profilene sine, som for eksempel videoer og sosiale ikoner. I tillegg til å distribuere den digitale utgaven distribuerer vi printutgaven på internasjonale messer og kontorer i utlandet.

Project Details

Project URL:

Se utgaver