Hans H Schive2016-05-04T10:18:30+00:00

Project Description

Hans H Schive er en leverandør av batteripakker spesialtilpasset kundens behov. Bedriften henvender seg til kunder innenfor mange ulike bransjer, blant annet offshore, maritim, industri og forsvar. For å vise fram den brede kompetansen bedriften sitter på og samtidig fleksibiliteten i produkttilpasning, ble det estetiske uttrykket viktig i arbeidet med nye nettsidener.

 

SPRÅKTILPASNING

Siden Schive har en internasjonal kundegruppe, ble det lagt til rette for at schive.no skal være tilgjengelig både på norsk og engelsk. Dette ble gjort gjennom Polylang, et plugin som tilrettelegger for å ha to- eller flerspråklige sider. Polylang kan enten settes opp for å automatisk oversette tekst, eller til manuell oppdatering. Språkvalg for hver side gjøres enkelt når man lager innlegg, enten det er en produktside eller en nyhet.

KUNDECASER

Den beste måten å vise fram bredden i en bedrifts produktportefølje er å ta for seg ferdigstilte prosjekt. Schive har mange sterke merkenavn blant sine kunder, og vi jobbet derfor mye med å framstille konkrete prosjekt på en oversiktlig måte. Gjennom å vise hvert prosjekt med tydelig merkenavn, bilder og sitat fra kunde, ble prosjektsidene en god kilde til konkret informasjon om produkt og tjenester.

 

Project Details

Skills Needed:

Categories: